Praktische informatie

De volgende editie van Halve Marathon Gouda vindt plaats op 10 november 2024. 

Nadere informatie volgt

Algemene voorwaarden

 
 Definities
 • Evenement: een hardloopwedstrijd die wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de stichting de Halve Marathon van Gouda
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 • Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan de stichting de Halve Marathon van Gouda geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement, dan wel de sponsorovereenkomst tussen Organisator en Sponsor.
 • Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen De Stichting kan profileren
 • Organisator: de Stichting Halve Marathon Gouda (KvK 73888087)
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst
Inschrijven
 • Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een persoon die op de dag van het evenement de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd heeft bereikt.
 • De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en als de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden op inschrijven.nl. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
 •  Indien een Deelnemer voor het onderdeel Halve Marathon, 10km en Kids Run is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daar van, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan. De deelnemer is verpicht het verschil in inschrijgeld te voldoen. Dit na overleg met de Organisator.
 • De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld.
 • Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt
  geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.
 • De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te stoppen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan op dezelfde grond ook besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Bij afgelasting van het Evenement vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. Tevens is er  geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 
Inschrijformulier 

Door het verzenden van het inschrijfformulier gaat deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden:
Deelnemer doet mee op eigen risico. 

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens de Halve Marathon Gouda gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.
 • Organisator  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt afgelast of verplaatst.
 • Ik ga akkoord met het privacybeleid (zie persoonsgegevens) en heb toestemming van mijn ouders/voogd indien ik 12 jaar of jonger ben.
 • Ouders/voogd van kinderen t/m 12 jaar geven hierbij tevens toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens van hun kind door halvemarathongouda.nl